'Ο Άγιος Νικόλαος

Tempera su Tavola

cm. 23,5x34

400,00 €

  • esaurito

'O Αρχάγγελος Μιχαήλ

Tempera su Tavola

cm. 15x20

120,00 €

  • esaurito

'Ο Ευλογημένος

Tempera su Tavola

cm. 25x30

170,00 €

  • esaurito

'O Άγιος Σπυρίδων

Tempera su Tavola

cm. 30x40

200,00 €

  • esaurito'Ο Άγιος Γεώργιος

Tempera su Tavola

cm. 30x40

700,00 €

  • esaurito

Ο Ευαγγελισμός

Tempera su Tavola

cm. 30x40

600,00 €

  • esaurito

'Ο Νυμφίος

Tempera su Tavola

cm. 40x50

300,00 €

  • esaurito

Ο Μέγας Αρχιερεύς

Tempera su Tavola

cm. 40x50

300,00 €

  • esaurito


Associazione Culturale Mezzojuso Bizantina

Via Andrea Reres 81, 90030, Mezzojuso (PA)

Tel.: +390917740318

E-mail: info@mezzojusobizantina.it

PEC: mezzojusobizantina@pec.it