'Ο Άγιος Νικόλαος

Tempera su Tavola

cm. 21x28

300,00 €

 • esaurito

'Ο Άγιος Νικόλαος

Tempera su Tavola

cm. 23,5x34

400,00 €

 • esaurito

'Η Μητέρα του Θεού

Tempera su Tavola

cm. 21x28

280,00 €

 • esaurito

'O Αρχάγγελος Μιχαήλ

Tempera su Tavola

cm. 18x24

120,00 €

 • esaurito

'Ο Νυμφίος

Tempera su Tavola

cm. 40x50

300,00 €

 • esaurito

Μανδήλιον

Tempera su Tavola

cm. 30x40

120,00 €

 • esaurito

Ο Μέγας Αρχιερεύς

Tempera su Tavola

cm. 40x50

300,00 €

 • esaurito

'Η Μητέρα του Θεού

Tempera su Tavola

cm. 30x40

130,00 €

 • esaurito

Φύλακας Aγγελος

Tempera su Tavola

cm. 18x24

250,00 €

 • esaurito

Ο Ευλογημένος

Tempera su Tavola

cm. 30x35

900,00 €

 • esaurito

'Ο Άγιος Γεώργιος

Tempera su Tavola

cm. 30x40

700,00 €

 • esaurito

Ο Ευαγγελισμός

Tempera su Tavola

cm. 30x40

600,00 €

 • esaurito

'Η Μητέρα του Θεού

Tempera su Tavola

cm. 30x40

120,00 €

 • esaurito

'Ο Άγιος Ιωάννης

Tempera su Tavola

cm. 30x40

120,00 €

 • esaurito

'Η Μητέρα του Θεού

Tempera su Tavola

cm. 40x50

250,00 €

 • esaurito

'Ο Άγιος Δημήτριος

Tempera su Tavola

cm. 40x50

300,00 €

 • esauritoAssociazione Culturale Mezzojuso Bizantina

Via Andrea Reres 81, 90030, Mezzojuso (PA)

Tel.: +390917740318

E-mail: info@mezzojusobizantina.it